Gatenkaas

De kinderen proberen samen de basketbal door het parcours te krijgen, zonder dat er blokjes omvallen!

Toelichting

Zet de situatie minimaal twee keer uit en verdeel de groep in twee teams. Binnen elk team zijn steeds vier kinderen actief. De andere kinderen zijn coach en wisselen bij de volgende poging.

Tussen 2 banken zijn blokjes op de grond gezet. Aan het begin van de banken zijn 4 touwtjes aan een hoepel geknoopt. In de hoepel ligt een basketbal. De kinderen proberen samen de basketbal naar het einde van het parcours de verplaatsen. Ze mogen de bal en hoepel hierbij niet aanraken. Lukt dit ze? Lukt het ze ook zonder dat er een blokje omvalt?

Benodigdheden

  • 4 banken
  • 20-30 blokken
  • 2 hoepels
  • 8 springtouwtjes
  • 2 basketballen
  • Hoedjes (markeren eindlijn)

Aandachtspunten

Geef de kinderen als tip mee dat ze alle vier scherp moeten zijn. Zo maakt één kind die zijn touw laat hangen de hoepel al lastiger te controleren. Ook wanneer de kinderen te dicht bij elkaar gaan staan is het lastiger.

Groep 3 & 4

De kinderen lopen niet over de banken, maar staan achter de banken op de grond. Ze starten zonder blokjes in het veld. Elke keer dat ze de overkant bereiken voegen ze 2 blokjes toe aan het veld. Valt er een blokje om? Dan wordt deze uit het veld gehaald!

Welk team eindigt met de meeste blokken in hun veld?

Groep 5 & 6

Aan het eind van het vak zijn hoedjes neergezet. De poging is geslaagd wanneer de bal voorbij de hoedjes is. Tijdens de poging lopen de kinderen over de bank. Er worden 10-15 blokken in het veld geplaatst. Na de poging worden alle blokjes opgeteld die nog overeind staan. Dit is de teamscore!

Groep 7 & 8

De kinderen lopen over de banken. Er worden 10-15 blokjes in het veld geplaatst. Steeds als er een blokje omvalt moeten de kinderen op de banken wisselen van plek wat tijd kost.

Van de hoedjes worden drie poortjes gemaakt. De poortjes aan de zijkanten zijn 3 punten waard. Het midden is 1 punt waard. Hoeveel punten weten de teamleden te behalen?

Variatie: speel in plaats van met punten, met blokken. Elke keer als het parcours voltooid is mag het team één eigen blokje weghalen en deze in het veld van andere partij zetten. 

Lessenplan gratis uitproberen?