Duw ‘m eraf

Doel: Voorkomen dat je uit balans wordt gebracht en de ander proberen van de bank of te tikken of duwen.

Toelichting

Twee kinderen staan tegenover elkaar op een bank die tussen twee kasten is geplaatst. Beide kinderen houden samen twee stokken vast aan de uiteinden. Door te duwen en te trekken aan de stokken proberen ze elkaar uit evenwicht te brengen zodat de ander van de bank af valt. Wanneer dit gebeurt blijft de winnaar staan en komt er een nieuwe tegenstander tegenover hem op de bank staan. Het spel begint steeds nadat beide kinderen de uiteinden vast hebben en met enige tussenruimte tegenover elkaar staan. Na drie gewonnen potjes door dezelfde stoeier wisselt ook hij met een andere stoeier en komen er dan dus twee nieuwe stoeiers tegenover elkaar te staan. Vallen beide kinderen van de bank, dan wisselen ook beide stoeiers, je kan dus alleen winnen wanneer je zelf op de bank blijft staan.


Benodigdheden

  • 4 matjes (om de dikke mat heen)
  • 1 dikke mat
  • 2 kasten
  • 2 stokken, knotshockeysticks, ballen
  • 2 banken


Aandachtspunten

Stoei gecontroleerd, de kinderen zien er zelf op toe dat de bewegingsvorm voor een ieder veilig is en blijft. Gebruik schijnbewegingen om je tegenstander op het verkeerde been te zetten. Ga voorzichtig met de materialen om, deze zijn bedoeld om het spel gevarieerd en uitdagend te maken niet om elkaar mee te bezeren. Let op, veiligheid en rekening met elkaar houden staat altijd boven alles! Om lange wachttijden te voorkomen kun je binnen het vak ook extra banken plaatsen waarop kinderen tegen elkaar gaan stoeien en elkaar van de bank proberen te krijgen.

Groep 3 & 4

De kinderen zoeken een gelijke tegenstander. Ze spelen één tegen één en gaan tegenover elkaar staan op een bank tussen de kasten. Plaats de bank laag boven de dikke mat. Wanneer de kinderen de bal vast hebben start het spel. Ze mogen de bal niet naar zich toetrekken maar alleen zijwaarts wegduwen zodat de ander uit evenwicht raakt.

Variatie: Laat de kinderen elkaars handen vasthouden, ze proberen elkaar nu op deze manier uit evenwicht te brengen. Wissel regelmatig van tegenstander.

Groep 5 & 6

De kinderen staan tegenover elkaar op een hoger geplaatste bank tussen de kasten. Ze houden de stokken met beide handen vast en proberen elkaar zo van de bank te duwen of te trekken.

Variatie: Gebruik één stok die ze beiden aan een uiteinde vastpakken, met de andere hand mogen ze elkaar ook duwen of trekken, doe dit bij de schouders van de ander zo raakt die sneller uit balans.

Groep 7 & 8

De kinderen splitsen zich in twee gelijke groepen. Verdeel de kinderen op lengte en fysieke mogelijkheden zodat beide groepen ongeveer even goed zijn. Van beide groepen zit of staat (varieer hierin) alleen de voorste op de bank en zitten de andere teamleden op de kasten, de gezichten zijn naar het andere team gericht. De beide stoeiers hebben een knotshockeystick in hun hand en proberen elkaar daarmee van de bank te duwen bij de schouders (niet slaan), de andere hand houden zij op hun rug. Valt één van de twee komt de volgende van dat team naar voren geschoven en neemt hij de knots over van de vorige stoeier.

Variatie: Maak het moeilijker door de regel toe te voegen dat de stoeiers hun voeten niet mogen verplaatsen tijdens het stoeien en ze naast elkaar moeten houden tijdens het stoeien. Het team welke nog stoeiers over heeft wanneer het andere team helemaal af is wint de battle. Verdeel de groepen na een spelronde opnieuw om een andere balans te krijgen.

Lessenplan gratis uitproberen?