Bottle flip estafette

Doel: Alle pionnen zo snel mogelijk rechtop zien te gooien, waardoor je sneller bent dan de lopers van de andere teams.

Toelichting

Er worden vier groepen gevormd die allemaal achter de startlijn staan opgesteld. In het speelveld staan voor iedere groep zes pionnen op één lijn, met ongeveer 2 m tussenruimte, opgesteld. Op het start-teken van de spelleider rent de eerste loper op de pion af. De loper probeert de pion over de kop te flippen/gooien waarna hij weer rechtop stil blijft staan. Lukt dit? Dan loopt hij snel terug naar zijn groepje en mag de volgende loper naar de volgende pion rennen en doet hetzelfde. Het team dat als eerste weer in de oorspronkelijke opstelling achter de startlijn staat nadat ze de zes pionnen hebben omgeflipt wint het spel.


Benodigdheden

  • 24 pionnen
  • 4 blinddoeken
  • 4 dobbelstenen


Aandachtspunten

Gebruik voor de onderbouwgroepen kleinere pionnen. Is het te lastig? Spreek dan een aantal pogingen per loper af. Wanneer het dan nog niet gelukt is mag de pion rechtop gezet worden. Laat duidelijk de techniek zien, de pion wordt aan het uiteinde vastgepakt tussen duim en de overige vingers. De rug van de hand houd je van je af en je maakt een snelle/korte polsslag omhoog.

Groep 3 & 4

Gebruik kleine pionnen en spreek een maximaal aantal pogingen af. Laat de kinderen van te voren een paar keer oefenen en wennen aan het flippen van een pion.

Variatie: Elke groep krijgt een dobbelsteen die ze één keer kunnen inzetten tijdens het spel. Ze rollen bij een willekeurige loper de dobbelsteen en wanneer ze zes ogen weten te rollen mag deze loper terugkeren zodat de volgende loper mag starten.

Groep 5 & 6

Gebruik kleine pionnen. De lopers mogen pas terugkeren als het is gelukt de pion goed om te flippen. Ze flippen de pionnen alleen op de heenweg, de terugweg mogen ze naar de startlijn terug rennen.

Groep 7 & 8

Gebruik grotere pionnen om het moeilijker te maken. De pionnen worden zowel op de heenweg als de terugweg om geflipt. Wanneer de laatste loper de zesde pion juist heeft weten om te flippen start de volgende loper weer bij de zesde pion en begint het groepje met de terugweg. Welk groepje heeft het snelst nu twaalf pionnen om weten te flippen?

Variatie: Binnen de teams wordt er in tweetallen gelopen, één van het tweetal heeft een blinddoek om en moet de pion om flippen, de ander begeleid de geblinddoekte loper naar de pion en terug. Wisselen van functie na zes pionnen. Welk team weet nu de meeste pionnen om te flippen binnen de tijd?